Tuesday, December 23, 2008

Bacalah 2 Ayat Terakhir Surah Al-Baqarah, ia Sudah Mencukupi Bagimu

Allah berfirman :"Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." (Al-Baqarah 2:285)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Al-Baqarah 2:286)


Hadis Sahih berkenaan keutamaan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah:

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, ia menceritakan, Nabi saw bersabda: “Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat ini mencukupinya (dari segala keburukan, godaan syaitan, gangguan jin dan manusia)” (Fat-hul Baari (VIII/672). Al-Bukhari no 4008, Muslim (I/555) no 807, Abu Dawud (II/118) no 1397, Tuhfatul Ahwadzi (VIII/188), An-Nasa’I dalam al-Kubra (V/14) dan Ibnu Majah (I/435) no 1368)

Imam Muslim meriwayatkan dari Abdulllah, ia menceritakan: “Ketika Rasulullah saw diisra’ mikraj kan hingga sampai di Sidratul Muntaha, yang berada dilangit lapisan ketujuh. Pada nya ditahan apa yang dibawa naik dari bumi, lalu ditahan. Dan pada nya dipula berakhir apa yang dibawa turun dari atas, lalu ditahan. Ia (Abdullah) berkata: “Dan Rasulullah saw diberi 3 perkara, solat lima waktu, ayat2 penutup surah Al-Baqarah, dan ampunan bagi umat nya yang melakukan dosa besar, dengan syarat tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun” (Muslim (I/157) no 173)

Ibnu Abbas berkata: “Ketika Rasulullah saw bersama Malaikat JIbril tiba2 beliau terdengar suara pintu terbuka dari atas. Jibril mengangkat pandangan nya ke langit lalu berkata: ‘Itu adalah pintu yang dibuka dilangit, pintu itu belum pernah dibuka sebelumnya’, (Ibnu Abbas berkata): “Lalu turunlah Malaikat darinya dan mendatangi Nabi saw dan berkata: ‘Sambut lah kabar gembira atas dua cahaya yang telah diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelum mu, Surah Al-Fatihah dan ayat2 terakhir surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari keduanya melainkan engkau akan memperoleh pahala’” (HR Muslim (I/554) no 806 dan an-Nasa’I dalam al-Kubraa (V/12))

No comments: