Monday, January 12, 2009

Bacalah, Fahamilah dan Amalkanlah Al-Quran Kerana Ia Penjelasan Yang Sempurna Dan Amalan Yang Akan Meningkatkan Darjatmu

(Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. (Ibrahim 14:52)

Ibnu Kathir menyatakan : "Maksud ayat ini adalah, Al-Quran merupakan penjelasan yang sempurna untuk seluruh makhluk, baik jin, mahupun manusia.

Diantara hadis nabi saw yg menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mengamalkan nya adalah seperti berikut:

Dari 'Abdullah bin 'Amr, dari Nabi saw bersabda: "Akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran: 'Baca dan naiklah, bacalah dengan perlahan sebagaimana engkau membaca nya didunia.Sesungguh nye darjatmu berada pada akhir ayat yang engkau baca" (HR Tirmidzi dalam Jami'iul Tirmidzi (V/162, no 2914)dengan Albani mengatakan ia 'Hasan Sahih',lihat Sahiihut Tirmidzi, Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dalam Sunnan Abu Dawud (II/152, no 1464) dan Ahmad dalam Musnad Ahmad(II/192))

Dari 'Aisyah bahawa Rasulullah bersabda: "Orang yang membaca Al-Quran dan pandai membacanya, maka ia akan bersama para Malaikat utusan yang mulia dan penuh ketaatan.Dan orang yang membaca Al-Quran dengan tersekat-sekat dan ia merasa sulit membaca nya, maka ia mendapat dua balasan pahala" (HR Bukhari dalam Shahihul Bukhari (VIII/291 no 4937) dan Muslim(I/550 no 798))

Dari Abu Hurairah r.a bahawa Nabi saw bersabda: "Al-Quran akan datang pada hari Kiamat, lalu berkata: 'Ya Allah, pakaikanlah kepada nya (yakni pembacanya)perhiasan', Lalu ia pun dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian, Al-Quran berkata: 'Ya Allah, tambahkan lah untuk nya'. Lalu ia dipakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian, Al-Quran berkata lagi: 'Ya Allah, redhailah dirinya', Lalu dikatakan kepada orang tersebut: 'Bacalah dan naiklah!', Dan, ditambahkan satu kebaikan untuk nya pada setiap ayat yang dibacanya" (HR At-Tirmidzi, dalam Jami'ut Tirmidzi (V/163 no 2915), Tuhfatul Ahwadzi (X/227-228), Hadis ini disahihkan oleh Albani dalam Sahihtul Tirmidzi (III/8))

Dari Jabir Rasulullah saw bersabda: "Al-Quran akan memberi syafaat (dengan izin Allah) dan ia merupakan lawan berdebat yang jujur. Barangsiapa menjadikannya sebagai pemimpin,nescaya ia akan menghantarnya ke syurga. Namun, barangsiapa yang menjadikan nya berada dibelakang punggung nya(meninggalkan nya) nescaya ia akan mengiring nya ke Neraka" (HR Ibnu Hibban, dalam Shahih nya (no 4443), dan Albani berkata Shahih)

No comments: