Sunday, February 8, 2009

Tutuplah aurat mu dengan sempurna serta menutupi dada,dan Berjalanlah dengan cara muslimah beriman, kerana ia akan lebih memelihara dirimu

Allah berfirman: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung" (An-Nuur 24:31)

Rumusan Ayat

Ibnu Kathir mengatakan: "Ini merupakan perintah Ilahi yg ditujukan kepada segenap wanita2 mukmin sekaligus ketetapanNya yg diarahkan utk menjunjung tinggi kehormatan suami2 mereka, komuniti hamba2 yg beriman. Perintah ini berfungsi utk membezakan wanita mukmin dari wanita jahiliyyah dan perbuatan2 perempuan musyrik"

Asbab Penurunan Ayat

Asbab pernurunan ayat ini adalah seperti yg disebutkan oleh Muqatil bin Hayyan, Muqatil berkata, "telah sampai kepada kami, bahwa Jabil bin Abdillah al-Anshari telah bercerita, bahawa 'Asma binti Mursyidah dahulu pernah berada disebuah tempat miliknya dari Bani Haritsah. Para wanita Bani Haritsah kerap masuk kerumahnya tanpa mengenakan kain penutup badan hingga nampaklah gelang kaki yg menempel pada kaki2 mereka. Nampak pula dada2 mereka dan rambut mereka yg dipintal. 'Asma berkata, "Bertapa buruknya kebiasaan mereka ini". Kemudian Allah berfirman: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya" hingga akhir ayat.

Tafsiran Ayat - Hukum HIJAB

Ibnu Kathir menafsirkan ayat ini "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya" dengan mengatakan:

"Menjaga pandangan dari hal2 yg diharamkan oleh Allah swt, iaitu memandang kepada laki2 lain selain suami mereka. Selain itu ulama' menetapkan kebolehan wanita melihat laki2 lain jika tidak menimbulkan syahwat. Dasar hujahnya adalah Hadis dari Kitab As-Shahih bahawa Rasulullah saw melihat org Habsyi memainkan tombak mereka didalam masjid pada hari raya Eid. Sementara Aisyah r.a Ummul Mukminin juga melihat mereka dari belakang Nabi saw, dan beliau menutup Aisyah dari pandangan mereka. 'Aisyah pun melihat mereka sampai ia merasa bosan dan kembali kerumah" (HR Bukhari no 454, Dalam Sahih Al-Bukhari)

Ibnu Kathir menafsirkan ayat ini "dan memelihara kemaluannya" dengan mengatakan:

"Sa'id bin Jubair berkata, 'maksud memelihara kemaluan nya dari tindakan perzinaan', Abul 'Aliyah berkata, 'Seluruh ayat yg diturunkan di dalam Al-Quran yg mneyebut tntg memelihara kemaluan , adalah memelihara kemaluan dari perbuatan zina, terkecuali ayat ini, kerana yg dimaksudkan disini adalah memelihara kemaluan agar jangan terlihat oleh sesiapa pun'" (Ath-Thabari (XIX/154)

Ibnu Kathir menafsirkan ayat ini "dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya(auratnya), kecuali yang (biasa) nampak dari padanya" dengan mengatakan:

"Maksudnya jgn lah kalian (wanita2 mukmin) menampakkan satu pun perhiasan kalian kepada laki2 yg bukan mahram, kecuali perhiasan yg tidak bisa disembunyikan. Ibnu Mas'ud berkata, 'Maksudnya seperti selendang dan kain baju'(Ath-Thabari (XIX/156), Ini bererti, kain yg biasa dikenakan oleh wanit2 arab, seperti kain penutup kepala dan baju yg menutupi badan, pendapat yg senada dgn yg dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud adalah seperti yg diungkapkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Abul Jauza', Ibrahim an-Nakha'i, dan lain2" (Ath-Thabari (XIX/156)

Ibnu Kathir menafsirkan ayat ini "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya" dengan mengatakan:

"Maksudnya kain kerudung(tudung) yg memanjang melebihi dada hingga dapat menutupi dada dan tulang dada. Aturan ini dibuat agar para wanita mukmin memiliki perbezaan yg jauh dengan kebiasaan wanita jahiliyyah, kerana wanita jahiliyyah tidak pernah melakukan apa yg diperintahkan oleh Allah tadi. Bahkan mereka kerap lewat dihadapan lelaki dengan menampakkan dada, tidak ditutp dgn apa2. Terkadang mereka sengaja menampakkan leher, jambul rambut dan anting2 telinga mereka. Sa'id bin Jubair berkata ayat ini bermaksud, 'ertinya menutup kain kerudung(tudung) kedada dan bahagian atas dada hingga (dibahagian itu) dan tidak ada satu pun dapat dilihat'" (Ad-Durrul Mantsuur (VI/182)

Ibnu Kathir menafsirkan ayat ini "dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka," dengan mengatakan:

"Org yg disebutkan tadi adalah mahram bagi mereka dan dihalalkan bagi mereka utk menampakkan perhiasan dihadapan mereka, dengan syarat tidak bersolek(tabarruj) dan berpenampilan seronok(mengghairahkan), Ibnu Mundzir meriwayatkan atsar (kata2 sahabat) yg bersumber dari Ikrimah, Ia(Ikrimah) berkata, 'Pada ayat ini Allah tidak menyebutkan bapa saudara dari pihak bapak atau daru pihak ibu. kerana hukum bapa saudara dari pihak bapa atau dari pihak ibu mengikuti sepupu. Dengan demikian mereka tidak boleh melepaskan kerudung(tudung) ketika berhadapan dengan bapa saudara dari pihak bapa atau dari pihak ibu'(Al-Mushannaf, Ibnu Abi Syaibah (IV/338), Adapaun suami (tentu dibolehkan), sebab suami perilaku isteri dalam menjaga kehormatanya adalah bertujuan utk berbakti pada suami. Dengan demikian, isteri boleh melakukan apa sahaja dihadapan suaminya, selama tidak ada laki2 lain bersamanya"


Ibnu Kathir menafsirkan ayat ini "atau wanita-wanita islam" dengan mengatakan:

"maksudnya, mereka boleh menampakkan auratnya dihadapan para wanita muslim, tidak dihadapan wanita2 kafir dzimmi(org kafir yg menetap dinegara islam, mereka wajib mematuhi undang2 islam dan membayar jizyah). Alasan larangan menampakkan aurat pada wanita2 kafir dzimmi ialah agar mereka tidak menceritakan rahsia2 wanita muslim yg mereka lihat pada suami mereka. Meskipun kemungkinan ini boleh juga terjadi pada wanita2 muslim yg lain, namun kekhawatiran pada wanita2 kafir lebih membahayakan, kerana mereka tidak memiliki aturan hukum yg melarang utk menceritakan rahsia wanita lain kepada suami mereka. Lain halnya dgn wanita muslimah, mereka sgt paham bahawa menceritakan kemolekan tubuh atau rahsia pada wanita lain kepada suaminya sendiri adalah hal yg diharamkan. Mengingat keharaman tersebut, mereka pun akan menjauhi darinya. Rasulullah saw bersabda: "Seorg wanita tidak boleh melihat tubuh wanita lain, kerana ia akan menceritakan(kemolekan) temannya kepada suaminya, seakan suaminya langsung melihat tubuh temannya" (HR Bukhari dan Muslim, dari kitab Ash-Shahiih dari Ibnu Mas'ud dari Fathul Bari (IX/250, no 5241))"

Tafsiran Ayat - Etika Berjalan bagi Seorg Wanita

Ibnu Kathir menafsirkan ayat ini "Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan" dengan mengatakan:

"Para wanita jahiliyyah, bila berjalan dgn gelang kakinya, mereka menghentak2 kan kaki mereka, ke tanah, agar para laki2 mendengar gemencing nya. Maka Allah swt melarang wanita2 mukmin melakukan hal tersebut. Demikian pula bila perhiasan yg mereka kene kan tidak nampak, mereka pun akan menggerak2 kannya, agar perhiasan yg tersembunyi itu nampak. Perilaku seperti itu terlarang"

"Dari ayat ini lahirlah larangan memakai wangi wangian bagi wanita ketika hendak keluar rumah, kerana hidung laki2 nantinya dapat mencium aroma wangi tubuhnya. Abu 'Isa at-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yg bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari. Ia mengatakan bahawa Rasulullah saw bersabda: "Setiap mata (yg melihat dengan syahwat yg tidak halal ia lihat), beerti mata tersebut melakukan perzinaan. Dan wanita, bila memakai wangi wangian, kemudian ia lewat di sebuah tempat perkumpulan, maka ia telah melakukan ini dan itu" (Atd-Tirmidzi berkata) yakni telah menyebab kan mata laki2 berzina, kerana bau harumanya menyebabkan laki2 tertarik memandangnya" (HR Tirmidzi, Dalam perbahasan ini, juga ada hadis dari Abu Hurairah r.a, Hadis ini derajatnya Hasan shahih dalam Tuhfattul Ahwadzi (VIII/70), no 2786, juga Riwayat Abu Dawud, dalam Sunan Abu Daud, (IV/400) no 4173)"

"Ayat ini juga melahirkan hukum larangan bagi wanita-wanita muslim berjalan ditengah2 jalan, kerana pada tindakan itu terdapat unsur tabarruj(menampakkan aurat dan kecantikan tubuh).Abu Dawud meriwayatkan Hadis yg sumbernya dari Abu Usaid bahawa ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada para wanita. Saat itu beliau berada diluar masjid menyaksikan rombongan laki2 dan wanita bergerombolan dijalan. Nabi saw bersabda: "Berjalanlah dibelakang!kerana kalian tidak boleh berjalan ditengah jalan. Kalian harus berjalan ditepi jalan", Oleh itu para sahabat wanita berjalan (seakan2) menempelkan tubuh kedinding jalan, hingga baju2 mereka tersangkut didinding" (Abu Dawud (V/422)

Sumber Rujukan : Tafsir Ibnu Kathir
Terbitan : Pustaka Ibnu Kathir
Rujukan : Jilid 6
M/S : 372-381

No comments: