Monday, May 4, 2009

Lakukanlah Amalan Yg Soleh, Nescaya Kamu Dikurniakan oleh Allah Kehidupan Yang Baik Serta Kebahagiaan Didunia dan Diakhirat

Allah berfirman: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan" (An-Nahl 16:97)

Ibnu Kathir menafsirkan ayat ini dalam Tafsir nya dengan mengatakan: "Ayat diatas merupakan janji dari Allah swt bg orang2 yg beramal soleh, baik laki2 maupun wanita dari keturunan Bani Adam. Amal Soleh iaitu perbuatan yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Jika hati mereka beriman kepada Allah swt dan rasulNya, dan amal soleh yg diperintahkan itu betul2 disyariatkan oleh Allah swt, maka didunia, Allah akan berikan kehidupan yang baik, sedangkan diakhirat, Allah akan membalas nya dengan balasa yg lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kehidupan yg baik itu mencakup ketenteraman batin dalam setiap isu kehidupan"

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a dan sejumlah ulama' lainnya, bahawa mereka menafsirkan "kehidupan yang baik" tersebut dengan rezeki yg halal.

Dan diriwayatkan pula oleh Ali bin Abi Talib r.a, bahawa ia menafsirkan "kehidupan yang baik" dengan qana'ah(merasa puas). Begitu pula yg dikatakan oleh Ibnu 'Abbas pada riwayat yang lain, juga 'Ikrimah Wahb bin Munabbih.

'Ali bin Abi Talhah berkata: "Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a, bahawa yg dimaksudkan dgn kehidupan yg baik adalah kebahagiaan.

Al-Hasan al-Basri, Mujahid dan Qatadah berkata. "Kehidupan yg baik hanya dirasakan disyurga". Adh-Dhahhak berkata, "Yang dimaksudkan dgn kehidupan yang baik adalah rezeki yang halal dan dapat menunaikan ibadah selama didunia". Adh-Dhahhak juga mengatakan kehidupan yang baik adalah ketika melaksanakan keta'atan dan merasa tenteram dengan nya.

Namun pendapat yg lebih sahih tentang "kehidupan yang baik" ialah yang mencakup semua yg disebutkan diatas sebagaimana yg disebutkan didalam hadis yg diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 'Abdullah bin 'Amr r.a, bahawasa nya,

Rasulullah saw bersabda: "Sunnguh telah beruntung org yg berserah diri kepada Allah swt, lalu diberikan rezeki yg cukup (tidak berlebihan), sedang hatinya qana'ah (rela dan menerima) terhadap apa yg telah diberikan Allah swt" (HR Muslim (II/730))

Wallahua'lam..

Rujukan:

Shahih Tafsir Ibnu Kathir,Tafsir Surah An-Nahl ayat 97,Terbitan Pustaka Ibnu Kathir.

No comments: