Monday, August 3, 2009

Perkuatkanlah Iman dan Lakukanlah Amal Yg Soleh Selari Dengan Sunnah Nabi saw, Nescaya Allah Berikan Kekuasaan Dimuka Bumi dan Diperkukuhkan Agamamu

Perkuatkanlah Iman dan Lakukanlah Amal Yg Soleh Selari Dengan Sunnah Nabi saw, Nescaya Allah Berikan Kekuasaan Kepadamu Dimuka Bumi dan Diperkukuhkan Agamamu Yg Telah Allah Redhai Iaitu Islam

Allah Berfirman: "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik" (An-Nuur 24:55)

No comments: