Sunday, September 13, 2009

Ingatlah Bahawa Suatu Hari Nanti Akan Datang Pemutus Segala Kenikmatan Iaitu MAUT dan Sentiasa lah Bersedia Untuk Menghadapinya

Ingatlah Bahawa Suatu Hari Nanti Akan Datang Pemutus Segala Kenikmatan Iaitu MAUT dan Sentiasa lah Bersedia Untuk Menghadapinya


Allah Berfirman: "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan" (Al-Ankabuut 29:57)


Ibnu Kathir menafsirkan ayat ini dengan berkata: "Dimana kalian berada, nescaya kematian akan merenggut kalian,maka tetaplah kalian berada dlm ketaatan terhadap Allah swt dan patuh kepada perintahNya. Itu lebih baik bagi kalian kerana kematian adalah sesuatu yg pasti terjadi, tidak ada yg dapat menghindarinya. Selanjutnya hanya kepada Allah swt lah kalian akan kembali. Barangsiapa yg taat kepada Allah swt, nescaya Dia akan membalasnya dengan balasan yang paling utama. Dia akan memenuhi balasannya dengan pahala yang paling sempurna"

No comments: