Friday, October 16, 2009

Pilihlah Ketetapan Yang telah Ditentukan Oleh Allah swt dan RasulNya, Nescaya Allah dan RasulNya Tidak Akan Menyia-Nyiakan Kamu Dengan Pilihanmu Itu.

Pilihlah Ketetapan Yang telah Ditentukan Oleh Allah swt dan RasulNya dan Tidak Layak Bagimu Memilih yang Lain, Nescaya Allah dan RasulNya Tidak Akan Menyia-Nyiakan Kamu Dengan Pilihanmu Itu.Allah Berfirman: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata” (Al-Ahzaab 33:36)

No comments: