Sunday, October 18, 2009

Masuklah Agama Allah Secara Keseluruhan Dalam Segala Aspek Kehidupan, Dan Jangan Mengikut Langkah2 Syaitan Kerana Syaitan Musuh Yg Nyata Bagimu

Masuklah Agama Islam Secara Keseluruhan Dalam Segala Aspek Kehidupan,Dan Jangan Mengikut Langkah-Langkah Syaitan Kerana Sesungguhnya Syaitan Musuh Yg Nyata BagimuAllah Berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu" (Al-Baqarah 2:208)

No comments: