Sunday, October 18, 2009

Janganlah Mengada-adakan Bida'ah Iaitu Perkara Baru Dalam Agama Kerana Islam Telah Sempurna dan Telah Allah Redha Islam Sebagai Agamamu

Janganlah Mengada-adakan Bida'ah Iaitu Perkara Baru Dalam Agama Kerana Islam Telah Sempurna dan Telah Allah Redha Islam Sebagai AgamamuAllah Berfirman: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Al-Maidah 5:3)

No comments: