Wednesday, October 21, 2009

Musuhilah Syaitan Dengan Sebesar2 Rasa Permusuhan, Kerana Syaitan Hanya Bermaksud Untuk Menyesatkan Manusia Dan Mengajak Ke Neraka Bersama2nya

Musuhilah Syaitan Dengan Sebesar2 Rasa Permusuhan, Kerana Syaitan Hanya Bermaksud Untuk Menyesatkan Manusia Dan Mengajak Ke Neraka Bersama2nyaAllah Berfirman: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala" (Fathiir 35:6)

Ibnu Kathir menfasirkan ayat "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu)", dengan berkata: "Yakni iblis itu telah menyatakan permusuhannya dengan kalian, maka musuhilah ia dengan sebesar-besar rasa permusuhan. Selisihilah ia, dustakan ia dengan apa yg ia perdayakan terhadapmu".

Pada ayat "karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala", Ibnu Kathir berkata: "Maksudnya iblis bermaksud menyesatkan kamu, sehingga kamu masuk ke dalam siksa Neraka yg menyala2 bersamanya".

Ibnu Kathir menyambung: "Ini lah musuh yg nyata, kita memohon kepada Allah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa agar dia menjadikan kita musuh2 bagi syaitan, dan menganugerahi kita mengikut kitab-Nya serta mengikut jejak rasulNya. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas apa yang dikehendakinya dan Maha Kuasa memenuhi permohonan tersebut"

No comments: