Sunday, November 30, 2008

Berdoalah, dengan Memohon Kebaikan Dunia dan Akhirat


Allah berfirman: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka' "(Al-Baqarah 2:201)

Doa ini meliputi pelbagai kebaikan dunia menjauhkan segala kejahatan. Kebaikan didunia mencakupi semua permintaan bersikap duniawi, berupa kesihatan, rumah yang luas, isteri yang cantik dan solehah, rezeki yang melimpah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kenderaan yang nyaman, pujian dan sebagainya yang tercangkup dalam ucapan ahli tafsir, dan tidak ada pertentangan diantara semua itu, kerana semua itu termasuk dalam kategori kebaikan dunia.

Sedangkan tentang kebaikan akhirat, maka yang tertinggi ialah masuk syurga dan seluruh hal nya yang berupa rasa nyaman dari ketakutan yang sangat besar di Hari Kiamat, kemudian Hisab, dan pelbagaian kebaikan urusan akhirat.

Adapun keselamatan dari api neraka, bererti juga terlindung dari berbagai-bagai faktor penyebabnya didunia berupa perlindungan dari pelbagai larangan dan dosa, dan juga terlindung dari perkara syubhat. (perkara yang samar, tidak jelas halal atau haramnya, dan juga hal2 yang haram)

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ma'mar, dari Anas bin Malik r.a, ia berkata, Rasulullah saw berdoa: "Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan diakhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka" (fathul Baari (VIII/35) Al-Bukhari no 4522)

Al-Qasim Abu 'Abdirrahman mengatakan, "Barangsiapa dianugerahkan hati yang selalu bersyukur, lisan yang sentiasa berzikir, dan diri yang sabar, beerti dia telah diberi kebaikan didunia dan kebaikan diakhirat serta dilindungi dari azab neraka"
(Ibnu Abi Hatim (II/542), tahqiq DR, Al-Ghamidi)

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bahawa Rasulullah saw pernah menjenguk seorang muslim yang sudah sangat lemah seperti anak burung, lalu beliau bertanya kepadanya, "Apakah engkau berdoa kepada Allah swt atau memohon sesuatu kepada-Nya", Ia menjawab, "Ya, aku mengucapkan, Ya Allah, jika engkau menetapkan siksaan ku diakhirat, timpakanlah sahaja bagiku didunia", Maka Rasulullah saw bersabda, "Subhanallah, engkau tidak akan kuat dan tidak akan sanggup menerimanya. Mengapa engkau tidak mengucapkan,

"Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan diakhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka?"

Maka Rasulullah saw berdoa pada orang tersebut, dan Allah swt pun menyembuhkannya"

(HR Ahmad (III/107), disahihkan oleh Syeikh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah ash-Shahiihah (mo 2197), HR Muslim (IV/2068) no 2688)

No comments: