Friday, December 5, 2008

Bacalah Ayat Kursi, kerana Allah pasti akan menjagamu dikemudian nya


Allah Berfirman: "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" (Al-Baqarah 2:255)


Inilah yg dimaksudkan dgn ayat Kursi, Ayat ini memiliki kandungan yang sangat agung.

Hadis-Hadis yang menunjukkan keutamaan Ayat Kursi

Hadis 1

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, Nabi saw pernah bertanya kepadanya: "Apakah ayat yang paling agung didalam kitab Allah", Beliau menjawab, "Allah dan Rasul Nya lebih mengetahui". Nabi mengulang2 pertanyaan tersebut, dan kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab "Ayat Kursi". Lalu Nabi saw bersabda:

"Mudah-mudahan ilmu menjadi jinak kepadamu wahai Abul Mundzir. Demi Rabb yang jiwaku berada ditanganNya, Sesungguhnya ayat Kursi memiliki satu lidah dan dua bibir yang selalu mensucikan al-Malik(Allah) di tiang 'Arsy"

(HR Ahmad (V/141), Sahih dengan komentar oleh Syaikh Syu'aib al-Arna-uth mengatakan "sanadnya sahih berdasarkan syarat periwayatan Muslim", Al-Musnad (XXXV/200, no 21278), Muslim (I/556) no 810)

Hadis 2

Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahihnya pada kitab Fadhaa-ilul Quran, kitab al-Wakalah, juga pada Sifatu Ibliis, dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: "Rasulullah pernah menugaskan aku menjaga zakat pada bulan Ramadhan, Lalu seseorang mendatangi ku dan meraup makanan. Aku pun menangkap nya dan bertanya kepadanya: 'Aku akan melaporkan pada Rasulullah'. Orang itu berkata: 'Biarkanlah aku mengambilnya, sesungguhnya aku sgt memerlukannya untuk keluargaku yang banyak dan keperluanku yang sangat mendesak'. Aku pun membiarkannya.

Keesokan harinya, Rasulullah saw bersabda: 'Hai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu malam tadi?', Ku jawab, 'Ya Rasulullah, ia mengadukan keperluannya yang sgt mendesak, dan keluarganya yang byk, sehingga aku kasihan padanya.Aku pun membiarkannya pergi' Beliau bersabda: 'Sungguh ia telah membohongimu, dan ia pasti kembali.'

Aku tahu bahawa orang itu akan kembali berdasarkan sabda Nabi saw, 'Ia pasti akan kembali', Kemudian aku pun mengintipnya, ternyata ia datang lagi dan meraup makanan. Lalu aku menagkapnya kembali dan ku katakan: 'Aku akan melaporkan pada Rasulullah. Maka orang itu berkata: 'Biarlah aku mengambilnya, sesungguhnya aku benar2 terdesakoleh keperluan dan tanggungan keluarga, aku tidak akan kembali'. Maka aku pun merasa kasihan, sehingga kubiarkan ia pergi.

Keesokan harinya, Rasulullah saw bersabda lagi: 'Hai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu malam tadi?', Ku jawab, 'Ya Rasulullah, ia mengadukan keperluannya yang sgt mendesak, dan keluarganya yang byk, sehingga aku kasihan padanya.Aku pun membiarkannya pergi' Beliau bersabda: 'Sungguh ia telah membohongimu, dan ia pasti kembali.'

Selanjutnya ku intai untuk kali ketiga, dan ternyata ia kembali dan meraup makanan, Lalu aku menangkapnya dan ku katakan: 'Kamu akan kulaporkan pada Rasulullah. Ini lah ketiga kali nya kamu berjanji tidak akan kembali, ternyata kamu masih kembali'. Lalu orang itu berkata: 'Lepaskanlah aku, akan ku ajarkan kepada kamu yang dengan Allah akan memberi manfa'at kepadamu. 'Apakah kalimah2 itu?, tanyaku. Maka ia menjawab: 'Apabila engkau hendak tidur, bacalah ayat Kursi: "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya) (sampai habis ayat), nescaya engkau akan selalu dalam lindungan Allah swt. Engkau tidak akan diganggu syaitan sampai pagi hari. 'Aku pun membebaskan orang itu'.

Dan keesokan harinya, Rasulullah saw bersabda kepadaku: 'Hai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu malam tadi?', Ku katakan: 'Ya Rasulullah, org itu telah mengajarkanku beberapa kalimat yang dengan nya Allah akan memberi manfaat kepadaku. Maka aku pun membiarkannya pergi'. Beliau bertanya: 'Apakah kalimat2 tersebut?'. Aku pun menjawab, Orang itu menjawab kepadaku: 'Apabila engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi, "Allah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan dengan Dia yang hidup Kekal lagi Hidup terus menerus mengurus (makhlukNya)" (sampai akhir ayat), nescaya engkau akan selalu berada dalam lindungan Allah dan engkau tidak akan diganggu oleh syaitan sampai pagi'

Maka Rasulullah saw bersabda: "Sungguh ia berkata benar, meskipun ia tukang dusta.Tahukah engkau wahai Abu Hurairah, siapakah yang engkau ajak bicara sejak tiga malam itu?' 'Tidak' jawabku. Beliau bersabda: 'Dia adalah syaitan'

(Fathul Baari (VIII/672), (IV/568), (VI/386). Al-Bukhari no 2311, dalam kitab al-Wakaalah, bab Idza Wakkala Rajulan)
No comments: